Oda e përmbaruesve

Oda e përmbaruesve

Webasajt i punuar për odën e përmbaruesve të Kosovës që shërben si pasqyrë e një institucioni – organizate për të paraqitur punën dhe aktivitetet e saj.


Client: OPK

Date: 5 Maj, 2018

Service: DesignPlus